ČASOPIS

Svět strojírenské techniky
č. 3/2018

stáhnout zde

 

Technický týdeník č. 23/2015

O budoucnosti vyspělé strojírenské výroby v Evropě (pokračování z minulého čísla)

Pan Valles (DG RTD) potvrdil, že tvůrci politiky EU jsou zavázáni podporovat evropský výrobní sektor v jeho inovacemi podmíněných transformacích. Například projekty v rámci asociace EFFRA (European Factories of the Future Research Association) napomáhají pochopení potřeb průmyslu prostřednictvím tzv. „továren budoucnosti“ a princip Public-Private Partnerství (PPP) láká k zapojení četné firmy a instituce, včetně CECIMO. Evropskou komisi rovněž potěšilo, že roste zapojení malých a středních podniků do projektů financovaných EU. Pro první kolo projektu Horizon 2020 na podporu výzkumu a inovací v evropském výrobním sektoru se počítá s grantem ve výši 700 milionů Euro. Pan Gentili (DG RTD) ještě dodává, že digitalizace je nástrojem napomáhajícím modernizaci evropského průmyslu a dosažení jeho dlouhodobější udržitelnosti.

Zkušenosti z praxe se státní podporou exportu, krize technického školství, hledání efektivních nástrojů, jak čelit rostoucí asijské konkurenci, nebo jak v podnicích dynamizovat inovační procesy. Právě o těchto tématech, která rezonují mezi českými podnikateli, budou diskutovat lídři českého průmyslu s představiteli profesních svazů, resortních ministerstev i Technologické agentury ČR na druhém ročníku Strojírenského fóra 11. a 12. března v Obecním domě v Praze. Konference proběhne pod odbornou patronací Svazu strojírenské technologie a Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Akce je součástí širší kampaně Svazu průmyslu a dopravy ČR nazvané Rok průmyslu a technického vzdělávání. Nosným tématem prvního dne bude problematika podpory exportu, specifik a forem jeho financování, včetně nutnosti pružného zavádění inovací a nejnovějších poznatků z aplikovaného výzkumu do výrobní praxe, a tím i zvyšování konkurenceschopnosti české strojírenské produkce. Radek Špicar, viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost, bude hovořit o kreativitě, designu a inovacích jako konkurenční výhodě Evropy v „ekonomickém boji“ s Asií.

Odpolední blok se ponese ve znamení aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a diskusí o podpoře výzkumu včetně jeho financování a současném stavu dotační politiky u nás i v zemích EU. Moderátorem odpolední části bude přední odborník na oblast strategických inovací a strategického managementu prof. Ján Košturiak. Ve své přednášce se bude věnovat především zkušenostem s inovačními procesy ve firmách. „Inovace vzniká na trhu, musí ji přijmout zákazníci a musí za ni zaplatit. Inovace je součástí byznys, zajímavého a vzrušujícího pro lidi, kteří rádi dělají věci jinak,“ říká profesor Košturiak.

Celý druhý den Strojírenského fóra se bude zabývat naléhavou problematikou středního technického školství. Zahájí ho Ivana Dobešová, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělávání a mládež a předsedkyně podvýboru pro střední a vyšší odborné školství. Tématem její přednášky je situace odborného vzdělávání v České republice a jeho budoucnost. Podle Miroslava Šabarta, předsedy představenstva a prezidenta Svazu strojírenské technologie, jde současný vzdělávací systém cestou kvantity na úkor kvality, a to bez ohledu na potřeby pracovního trhu, a v tomto směru je nutno usilovat o změnu. Odpolední část tematického bloku bude probíhat ve formě diskusního panelu. Účast v diskusi potvrdili zástupci MPO, MŠMT, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Svazu strojírenské technologie, Českomoravské elektrotechnické asociace, strojírenských firmem i středních škol. Mezi další významné řečníky, které na akci uslyšíme, patří mimo jiné pánové Zbyněk Frolík, Miroslav Janeček, Vladimír Soták, Jan Rýdl st. či profesor Miroslav Václavík.

Záštitu nad akcí převzaly následující instituce: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Asociace krajů ČR. Další informace a podrobný program Strojírenského fóra je k dispozici na www.strojforum.cz

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.

SVAZ STROJÍRENSKÉ
TECHNOLOGIE
zájmové sdružení

Politických vězňů 1419/11,
113 42 Praha 1, Česká republika

Tel. ústředna:        +420 228 225 940
Tel. sekret. ředitel: +420 228 225 934
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 00548871
DIČ: CZ00548871

 

cecimo1

tech platform

sp

hkcr b 108x108x4x1 1401201746

 

STATISTIKA

Zpráva o stavu oboru

OS a TS v ČR za rok 2016

stáhnout zde

 

Svaz strojírenské technologie

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.