Technický týdeník č. 01/2017

Setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie na jižní Moravě.

K tradičnímu setkání pozval obchodní ředitele o letošním podzimu ředitel společnosti s ručením omezeným EMP pan Ing. Vladimír Mogiš, který také jejich dvoudenní pobyt ve Slavkově u Brna a následně v Hustopečích zahájil úvodním slovem, po němž účastníky pozval k exkurzi do provozu pořadatelské firmy, jež je zavedeným výrobcem elektromotorů a čerpadel.

Společnost EMP s.r.o. byla založena v roce 1991. Od 1.7.1994 převzala v rámci privatizace výrobní závod MEZ Brno ve Slavkově u Brna, zahájila výrobu elektromotorů a elektročerpadel a navázala tak na dlouholetou tradici produkce tohoto sortimentu. V průběhu pětadvaceti let své existence firma několikrát rozšířila svůj výrobní program.

V oblasti čerpadel převzala řadu COA, kterou zásadním způsobem rozšířila o nové typy produktů. Dále vyvinula novou řadu malých čerpadel z plastu.

Do roku 2000 uvedla firma na trh kompletní řadu čerpadel s vířivými koly s výtlakem do 8 barů. Další součástí portfólia jsou čerpadla s odstředivými koly typ COSU. Nejnovější řadu čerpadel typu COSM o výtlaku do 22 barů začala firma dodávat na trh v roce 2011.

V oblasti asynchronních motorů převzala firma původně pouze výrobu třífázových motorů osové výšky 71 mm. Dnes již společnost nabízí kompletní řady asynchronních motorů osové výšky 63, 71, 80, 90, 100 mm, a to jak ve třífázovém, tak i jednofázovém provedení.

V letech 2009-2012 vyvinula společnost EMP tzv. zalévané motory, což jsou motory s vinutím zalitým polyuretanovou pryskyřicí, určené pro práci ve vodě.

Firma dnes ve výrobě používá moderní CNC stroje a technologie a přesné diagnostické přístroje na měření potřebných parametrů.

Obrat společnosti se v posledních letech pohybuje kolem 110 mil. Kč a trvale zaměstnává 120 pracovníků. Své výrobky vyváží z 55 % do zemí Evropské unie, především do SRN, Francie a dále pak do Švýcarska a také do USA.

Svými výrobky se snaží společnost EMP s.r.o. maximálně uspokojit přání každého zákazníka. Kromě sériové výroby hlavních produktů jsou vyvíjeny malosériové kusy podle specifikace zákazníka.

Po ukončení prohlídky provozu společnosti EMP se účastníci přesunuli do hotelu Rustikal v Hustopečích, kde Ing. Bedřich Musil zahájil program setkání a hned požádal o úvodní slovo ředitele SST pana Ing. Oldřicha Paclíka, CSc., který ve své prezentaci shrnul výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů. Věnoval se přitom hlavním ukazatelům, kterými jsou produkce, spotřeba, export a import, ale i vývojovým trendům v oboru.

O možnost prezentace požádaly hned tři firmy. O současných aktivitách společnosti HEIDENHAIN hovořil jednatel této firmy Ing. Jan Štědrý. Firma HEIDENHAIN s.r.o. vyrábí, prodává a servisuje přesné snímače pro měření délek a úhlů, CNC řízení a pohony pro obráběcí stroje, dotykové obrobkové a nástrojové sondy a zařízení pro indikaci polohy pro ručně ovládané obráběcí stroje. Realizuje školení obsluhy CNC řízení a její pracovníci provozují hotline pro NC programátory. Produkty firmy HEIDENHAIN se používají především ve vysoce přesných frézovacích centrech a zařízeních pro výrobu a další zpracování elektronických součástek.

S rozsáhlým know-how ve vývoji a při výrobě snímačů, měřidel a řízení splňuje výrobní portfolio firmy důležité předpoklady pro automatizaci zařízení a provoz moderních výrobních strojů.

Společnost HEIDENHAIN již po řadu let spolupracuje s SST při realizaci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jako dodavatel řídicího systému pro technologii frézování pro soutěž mladých programátorů CNC obráběcích strojů. Lektoři firmy se pak po celý veletržní týden podílejí na přípravě soutěžních programů a zajišťují odbornou podporu soutěžících studentů, stejně jako finální vyhodnocení soutěže.
(pokračování v příštím čísle).

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.