Technický týdeník č. 01/2017

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie (Pokračování z čísla 24/2016)

Společnost KSK Precise Motion, a.s. je nositelkou tří Zlatých medailí z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V roce 1999 ji obdržela za rychloběžný kuličkový šroub, v roce 2007 za teleskopický kuličkový šroub a v roce 2012 za kuličkový šroub s klecí.

Kromě špičkové výroby si vedení podniku zakládá na firemním dobrém jménu i v oblasti tzv. společenské odpovědnosti. Zaměřuje se tudíž kromě ekonomické sféry i na enviromentální a sociální aspekty. Z dlouhodobých projektů tohoto typu je mimořádně zajímavý projekt technických školek, spolupráce s učňovskými, středními i vysokými školami, rekvalifikační kurzy pro zaměstnance, široká škála zaměstnaneckých benefitů a charitativní projekty.

Spolupráce KSK Precise Motion s výzkumnou základnou byla tématem druhého bloku setkání technických a výrobních ředitelů. Účastníci se přesunuli do prostor výzkumného centra INTEMAC Solutions, s.r.o., kde také proběhl hlavní odborný program setkání.

INTEMAC, jako dceřiná společnost Jihomoravského inovačního centra (JIC) je moderním centrem výzkumu a institucí, která se zaměřuje především na výzkum aplikovaný a experimentální vývoj. Byla založena v rámci projektu Jihomoravského kraje ve spolupráci s JIC. Odborným partnerem bylo Vysoké učení technické v Brně a několik předních strojírenských firem. Pro výrobce obráběcích strojů nabízí expertní služby a komplexní technická a technologická řešení. Vzhledem ke špičkovému vývojovému a vzdělávacímu zázemí přispívá svou činností k vyšší intenzitě spolupráce průmyslových firem s výzkumnými kapacitami s cílem posílit konkurenceschopnost

českých výrobců.

Výzkumné aktivity společnosti INTEMAC se zaměřují především na oblast zkušebnictví, měření a diagnostiky strojů, dále na technologii obrábění, konstrukci strojů a zařízení, včetně identifikace slabých míst současných strojů a návrhů nových koncepcí a optimálních řešení. Cílem je zefektivnění konstrukce při využití nekonvenčních materiálů, zvyšování pracovní přesnosti, minimalizace teplotních deformací a potlačování vibrací obráběcích strojů.

Blok odborných přednášek, který zahájili pracovníci výzkumného centra RCMT při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze, uvedl Ing. Bedřich Musil, pracovník expertního týmu Svazu strojírenské technologie. Pak už si účastníci vyslechli přednášku Ing. Jana Smolíka, Ph.D. na téma Vztah pohonů k přesnosti, jakosti a produktivitě obráběcích strojů. Po něm následovalo vystoupení Ing. Jiřího Švédy, Ph.D. Návrh optimálního pohonu s kuličkovým šroubem a význam regulace. Moderní technikou optimalizace pohonu a nosnými strukturami se zabýval Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. Odborný blok uzavřela přednáška Ing. Radomíra Zbožínka ml. ze společnosti INTEMAC Solutions nazvaná Měření přesnosti polohování a kompenzace geometrických chyb a vystoupení Prof. Ing. Petra Blechy, Ph.D. ředitele Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně na téma Novinky v normách pro posouzení shody a zajištění bezpečnosti el. zařízení.

Na závěr odborného bloku vystoupili se svými prezentacemi zástupci několika pozvaných rakouských firem. Závěr setkání tvořil blok věnovaný problematice Svazu strojírenské technologie, jehož je firma KSK Precise Motion dlouholetým členem. S aktuálním stavem projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika seznámil účastníky náměstek ředitele SST Ing. Leoš Mačák. Statistické výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2015 a první polovinu roku 2016 komentoval ředitel SST Ing. Oldřich Paclík CSc.

Po ukončení diskuse proběhla v Golf resortu Kaskáda společenská část tohoto velice úspěšného a plodného setkání.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.