Technický týdeník č. 24/2016

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie

Hostitelem podzimního setkání technických a výrobních ředitelů členských podniků SST se stala firma KSK Precise Motion, a.s. se sídlem v Kuřimi.
Program, který pro účastníky setkání vedení hostitelské firmy připravilo zahájila prohlídka výrobních provozů. Společnost KSK Precise Motin je tradičním výrobcem kuličkových šroubů, které se vyrábějí ve třídách přesnosti IT1, IT3 a IT5 dle norem ISO a DIN.

Kuličkové šrouby jsou konstrukční prvky pohybových ústrojí převádějících rotační pohyb na přímočarý s vysokou účinností, tuhostí, přesností a spolehlivostí. Výrobky společnosti nacházejí široké uplatnění při výrobě obráběcích a tvářecích strojů, vstřikovacích lisů, balicích strojů a zdvižných zařízení, manipulační, automatizační a zdravotnické techniky, při výrobě lékařských a laboratorních přístrojů, ale stejně tak i v průmyslu automobilovém a leteckém.

Společnost je vybavena moderními technologiemi na výrobu broušených a frézovaných kuličkových šroubů a nabízí široký sortiment výrobků s délkou do 12 m a průměrem od 12 mm do 125 mm. Firma také vyrábí a dodává trapézové šrouby a válcové vodicí tyče pro lineární valivá vedení.

Výroba v tomto podniku má dlouhou historii, která začíná rokem 1924. Tehdy byla v bývalé opravně strojů Československé zbrojovky Brno zahájena výroba speciálních strojů na výrobu zbraní a v roce 1929 se zde začaly vyrábět obráběcí stroje. Přesné soustruhy a frézky se už ve třicátých létech minulého století vyvážely do celého světa. V roce 1942 byl postaven nový závod v Kuřimi.

Stavba automatizovaných, číslicově řízených obráběcích strojů si pak v 60. letech vynutila vývoj nových, dokonalejších konstrukčních prvků. Nízká mechanická účinnost pohybových šroubů s kluzným závitem se stala vážnou překážkou při stavbě programově řízených obráběcích strojů. Proto byly tyto pohybové prvky postupně nahrazovány šrouby s kuličkovým závitem, které se v Kuřimi vyrábějí od roku 1967.

Vysoká mechanická účinnost kuličkových šroubů je spolu s možností vymezení vůlí základní a podstatnou podmínkou pro nasazení řídicích systémů na výrobní stroje.
Výroba kuličkových šroubů probíhala do roku 1966 v rámci firmy TOS KUŘIM. V roce 1996 vznikla privatizací nová společnost TOS KUŘIM–KŠ, s.r.o. a v roce 1997 došlo ke změně názvu firmy na KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, s.r.o. Od 1. 1. 2001 pak došlo k transformaci na akciovou společnost, jejíž majoritním vlastníkem se o čtyři roky později stala česká obchodní společnost ALTA, a.s.
V roce 2011 byla firma KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. vyčleněna ze skupiny ALTA, a.s. a v polovině roku 2016 byl její název změněn na KSK Precise Motion, a.s.

(pokračování v příštím čísle)

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.