Technický týdeník č. 24/2016

Ocenění vítězů studentské soutěže mladých programátorů CNC obráběcích strojů

Dne 9. listopadu 2016 se sešli zástupci Svazu strojírenské technologie a vedení středních technických škol a učilišť spolu se studenty, kteří zvítězili v jednotlivých kategoriích Soutěže mladých programátorů, na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se odehrálo slavnostní ocenění těch nejlepších z nejlepších. Deset vítězů v kategoriích podle řídicích systémů HEIDENHAIN a FANUC pro technologii frézování a SIEMENS pro technologii soustružení převzalo diplomy z rukou ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. Blahopřát jim přišel i náměstek ministra Ing. Eduard Muřický.

Kromě slov uznání ze strany vedení ministerstva obdrželi vítězové na prvních místech notebooky, na druhých a třetích místech pak velkokapacitní paměťové harddisky od ředitele Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřicha Paclíka, CSc. Za skvělou reprezentaci školy poděkovali úspěšným studentům také ředitelé a pedagogové z jejich škol. Slavnostní chvíle budou studentům připomínat skupinové fotografie.

„Tato soutěž by se nemohla uskutečnit bez vzájemné spolupráce škol a firem. To je přesně to, co potřebujeme. Soutěž je příkladem účinné motivace studentů, vzájemné komunikace škol a výrobních podniků, ukázkou dobré praxe a cesty k zatraktivnění technických oborů. Veřejnosti je tak přibližována moderní podoba průmyslu a technickým oborům středního i vysokého školství se dostává tolik potřebné popularizace“, uvedl při této příležitosti ministr Jan Mládek.

Svaz strojírenské technologie organizoval letos při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu 2016 v Brně již osmý ročník soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů. Expozice Výukové centrum pro soutěž mladých strojařů byla umístěna na ploše 225 m2 v pavilonu Z.

Soutěž má po celou dobu svého konání velmi pozitivní ohlas, a to jak ze strany pedagogů, tak i žáků středních technických škol a učilišť, ze strany médií i odborné veřejnosti. Soutěž je navíc projevem trvalého zájmu Svazu strojírenské technologie o podporu výuky strojírenských oborů na středních odborných školách a učilištích.

Obráběcí stroje pro účely soutěže poskytla v tomto roce společnost FANUC Czech s.r.o. (ROBODRILL Alfa-D21MiA5), společnost TOS Olomouc, s.r.o. (frézka FNG 50 CNC QB) a společnost WEILER Holoubkov, s.r.o. (soustruh WEILER DT 45 CNC). Soutěž byla moderována a řízena lektory dodavatelů řídicích systémů HEIDENHAIN s.r.o., SIEMENS, s.r.o. a FANUC Czech s.r.o. Nástroje pro obrobení komponentů podle vítězných NC programů dodala společnost DORMER & PRAMET, která měla přímo ve „Výukovém centru“ svůj stánek, a mediálním partnerem soutěže byl Technický týdeník, který soutěži pravidelně zajišťuje náležitou publicitu.

Soutěže se v tomto roce zúčastnilo celkem 143 žáků z 35 středních odborných škol z celé České republiky.

Svaz strojírenské technologie se již několik let aktivně zapojuje do podpory vzdělávání a procesu rozvoje českého technického školství. Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů je dlouhodobou součástí strategie Svazu v oblasti vzdělávání a výrazem snahy zmapovat úroveň znalostí v programování CNC obráběcích strojů u žáků jednotlivých škol a také získat poznatky o tom, jakou technikou a jakým strojním zařízením jsou jednotlivé školy v různých regionech České republiky vybaveny. Z těchto poznatků pak zřetelněji vyplynou potřeby jednotlivých škol nezbytné ke zlepšení úrovně odborné přípravy.

Není nikterak překvapivé, že nejlepších výsledků dosahují právě žáci ze škol, které disponují moderními CNC obráběcími stroji a učebnami speciálně vybavenými technikou a pomůckami pro výuku programování. Studenti těchto škol se také každý rok objevují ve výsledkových listinách vítězů soutěže. Mnohé školy se však stále potýkají s nedostatkem finančních prostředků na nákup tohoto technického vybavení.

Velký kus práce při výuce žáků na technických školách odvádějí i samy systémové společnosti, jejichž lektoři pravidelně školy navštěvují, představují novinky v oboru, snaží se o lepší vybavení učeben a žákům se po odborné stránce věnují.

Podpoře Svazu strojírenské technologie se těší přímá spolupráce výrobních podniků a škol.

„Praxe ve výrobním podniku je pro žáky nenahraditelná a je jen dobře, že tato spolupráce mezi školami a výrobními podniky úspěšně probíhá dnes už ve všech regionech České republiky“, zdůraznil ve svém projevu pan ministr Mládek. Svaz strojírenské technologie doporučuje rozvíjení těchto aktivit všem svým členským výrobním podnikům.

Atraktivní soutěž, která je svým charakterem blízká naturelu dnešní mládeže, pomáhá řešit velký problém českého strojírenství, kterým je nedostatek absolventů škol technického zaměření.

Je potěšitelné, že Svaz strojírenské technologie mohl tuto soutěž připravit a realizovat za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, které také nad celým projektem převzalo záštitu a dlouhodobě se problematice technického vzdělávání věnuje.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.