Jednání zástupců Svazu strojírenské technologie s delegací Státní korporace ROSTECH

Technický týdeník č. 23/2016

Dne 20. října 2016 proběhlo na půdě SST z iniciativy ruské strany jednání se zástupci Státní korporace ROSTECH. Firmy sdružené v této korporaci mají velice široký záběr napříč nejrůznějšími průmyslovými odvětvími, jakými jsou například průmysl těžební, zpracování kovů, výroba obráběcích strojů, včetně průmyslu obranného.
Již letos v létě proběhla schůzka předsedy Rusko-české smíšené obchodní komory pana Vladimíra Jermakova se zástupcem korporace ROSTECH v České republice, panem Alexandrem Gurvičem. Na schůzce byly projednávány otázky vzájemné spolupráce v návaznosti na Dohodu o spolupráci mezi Rusko-českou smíšenou obchodní komorou a Státní korporací ROSTECH, hovořilo se o perspektivách rozvoje společných projektů ruských a českých společností v oblasti strojírenství a automobilového průmyslu.

Jednání na SST, které bylo prvním kontaktem vedení svazu se Státní korporací ROSTECH, zahájil ředitel SST Ing. Oldřich Paclík. Informoval ruské partnery o poslání a struktuře SST, seznámil je rovněž s výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice za rok 2015 a s výhledem na další období.

Následně se ujal slova vedoucí ruské delegace pan Konstantin Firstov. Informoval českou stranu a především přítomné zástupce členských podniků SST o zájmu firem sdružených v korporaci ROSTECH o navázání seriózních obchodních kontaktů s českými výrobci a ujistil je, že zainteresované firmy mají v plné míře zajištěno financování a dostává se jim dokonce státní podpory. Jejich zájmem je jednat přímo s českými výrobci bez ruských prostředníků.
Z české strany se setkání účastnili Ing. Vladimír Vágner, teritoriální manažer pro ruský a americký trh, a Ing. Miroslav Berecký, vedoucí prodeje z akciové společnosti Slovácké strojírny, pan Viktor Sochalský, vedoucí prodeje z akciové společnosti TOS VARNSDORF, Ing. Ivan Dvořák, vedoucí obchodní skupiny, a Bc. Olga Rembish, obchodní manažerka z akciové společnosti ŠKODA MACHINE TOOL, Ing. Pavol Matejka, technický ředitel a paní Nataša Morochovičová, teritoriální manažerka z akciové společnosti TRENS SK.
Separátní jednání se zástupci členských podniků SST probíhala dále již bez zprostředkovatelské role SST. Podle informací z těchto jednání měli ruští partneři zájem navázat kontakt a přímé obchodní vztahy i s dalšími firmami, konkrétně s ČKD BLANSKO HOLDING a.s., TOS KUŘIM-OS a.s a TOS OLOMOUC s.r.o. Vedení těchto firem kontaktovali již při svém pobytu v Brně.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.