IMTS Chicago 2016
International Manufacturing Technology Show, Chicago, USA

Technický týdeník č. 23/2016

Výstavu IMTS organizoval ve dnech 12. – 17. září 2016 americký svaz AMT na výstavišti McCORMIC PLACE v Chicagu (stát Illinois). Velmi rozlehlé výstaviště mělo čtyři výstavní haly orientované podle světových stran a rozdělené podle technologie vystavovaných komodit. Na výstavě byly zastoupeny všechny významné oborové firmy z celého světa. Nejvíce výrobců bylo z USA, EU, Japonska a Koreje.

Stánek SST se nalézal v západní hale společně se stánky zástupců světových svazů výrobců MT z 21 zemí.

Podle oficiálních údajů organizátora byla výstava realizována na celkové ploše 41.100 m2. Zúčastnilo se jí 115.612 návštěvníků a vystavovalo 2.408 společností.

Na výstavě IMTS 2016 byly české společnosti zastoupeny samostatně v halách podle technologického zaměření, nebo na stánku SST. Samostatně vystavovali výrobci DormerPramet, Fermat a Tajmac - ZPS. Stánek SST pak využili zástupci společností CzechInvest, TOS Čelákovice a ŠKODA MT. Na výstavě byly zastoupeny rovněž mateřské firmy českých členů SST jako jsou ARGO-HYTOS, AXA, Renishaw, Schneeberger, Walter, Weiler a Mazak.

Expozice samostatně vystavujících českých firem měly velmi dobrou úroveň. Společnost Dormer Pramet vystavovala v hale West mezi výrobci řezných nástrojů. Firmu zastupovali prodejci specializovaní na teritorium USA a Kanady (například pan Dan Cormier), kteří jsou velmi dobře obeznámeni s produkcí šumperského výrobního závodu.

Společnost TAJMAC- ZPS vystavovala v největší a nejnavštěvovanější hale South. Prezentovala se pod názvem svého obchodního zastoupení v USA, kterým je ZPS AMERICA spadající pod TAJMAC GROUP. Předváděny byly v teritoriu žádané typy strojů. Firmu Tajmac zastupoval předseda představenstva pan Michele Tajariol a Ing. Petr Rektořík. V současné době představuje TAJMAC-ZPS nejzavedenější českou společnost v USA a úspěšně navazuje na prodeje tisíce kusů svých strojů z přelomu tisíciletí.

Společnost FERMAT GROUP vystavovala pod svým obchodním zastoupením LUCAS. Za firmu zde byl přítomen obchodní ředitel Ing. Jan Ferenc, prodejkyně LUCAS paní Zdena Hoblová, americký prodejce firmy TOS AMERICA INC. pan Lee Walker a další. Firma FERMAT měla rozsáhlou expozici a předváděla horizontální vyvrtávačku, která byla po vyvrtávačce firmy Union druhým největším exponátem na celé výstavě.

Na výstavě bylo možné spatřit některé české firmy na stáncích amerických zástupců, jako například ŠKODA a NAREX v expozici firmy SOWA.

Informační stánek SST v západní hale W využili pro svá obchodní jednání jak místní zástupci českých firem v USA a Kanadě, tak čeští zástupci svazových společností, kteří neměli na výstavě vlastní zázemí.

Nejvíce jednání s českými výrobci měl zástupce firmy CanAmerica Machine Tools Inc. pan Marian Rakušan. Stánek SST jako nejvhodnější místo na jednání využili kromě jiných také pracovníci společnosti ŠMERAL, Ing. Stanislav Musil a Tomáš Doležal a pan Luděk Krejčí ze společnosti TOS KUŘIM Trade.

Řadu jednání měli představitelé vládní agentury CzechInvest pánové Mgr. Milan Kilík a Jan Chmelík, který je stálým zástupcem agentury CzechInvest v New Yorku. Na našem stánku jednal rovněž pracovník agentury CzechTrade v Chicagu pan Jan Kubata.

V průběhu výstavy byl intenzivně propagován veletrh MSV Brno. Formou plakátů proběhla prezentace MSV 2017 a v hojném počtu byly rozdávány propagační brožury na MSV a IMT 2016. Zájem o tuto výstavu nebyl pouze ze strany návštěvníků IMTS z USA a Kanady, ale rovněž od všech přítomných zástupců z jednotlivých 21 zemí přítomných v sekci světových oborových svazů odvětví strojírenská výrobní technika.

Dne 14. 9. 2016 se na Generálním konzulátě ČR v Chicagu uskutečnilo setkání a prezentace českých vystavovatelů, pozvaných zástupců amerických společností a představitelů vládních organizací města Chicago a státu Illinois. V programu setkání vystoupili Erik Brejla, představitel státu Illinois, Jean Hrubý, zástupce Česko - severoamerické obchodní komory, Jan Chmelík, zástupce agentury CzechInvest v New Yorku, Jan Kubata pracovník kanceláře agentury CzechTrade v Chicagu a Bedřich Musil, pracovník expertního útvaru SST a zástupce českých výrobců, vystavujících na IMTS 2016.

V průběhu výstavy byla zorganizována celá řada jednání. Nejdůležitější bylo setkání s pracovníky amerického svazu AMT a jednání prakticky se všemi zástupci 21 oborových svazů. S pracovníky ruského EXPOCENTRA Andrejem Andrejevem a paní Irinou Levyakovou byly projednávány podmínky účasti českých vystavovatelů na výstavě Metaloobrobotka 2017. Průběžně byly zájemcům předávány informace o výrobních možnostech a nabízených technologiích členských podniků SST. Všem partnerům a potenciálním klientům byl k dispozici aktualizovaný katalog členů SST v angličtině.

Výstava IMTS opět potvrdila svůj zásadní význam pro region Severní Ameriky. V porovnání s ostatními oborovými výstavami je co do počtu vystavovaných strojů i návštěvníků srovnatelná s obdobnými výstavami ve světě, jakými jsou JIMTOF Tokio, CIMT Peking, IMTEX Bangalore, nebo SIMTOS v Koreji. Opět se potvrdila skutečnost, že opravdu největší výstavou v oboru obráběcích a tvářecích strojů na světě je EMO. Kromě toho, že je pořádána na největší výstavní ploše a prezentuje nejvíc strojů a firem, je možné na výstavě EMO zaznamenat největší různorodost návštěvníků. Na žádné jiné výstavě není taková skladba a množství zákazníků z Evropy, USA, Číny, Indie, Blízkého východu a Severní Afriky, jako se pravidelně objevuje na výstavách EMO, a to především v Hannoveru. Přes tuto skutečnost platí, že kdo chce prodávat v USA a Kanadě, tak by se měl na výstavě IMTS objevit.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.