Technický týdeník č. 22/2016

Setkání vedení Svazu strojírenské technologie s novináři na MSV Brno 2016

V rámci doprovodného programu 58. mezinárodního strojírenského veletrhu a 10. ročníku veletrhu IMT v Brně se ve středu, dne 5. října 2016, konalo pravidelné setkání vedení SST s novináři odborných technických periodik.
Setkání proběhlo v jednací místnosti na stánku SST v pavilonu „P“, který tentokrát sotva pojmul zúčastněné novináře a hosty. Zájem novinářské obce o informace z oboru obráběcích a tvářecích strojů byl v letošním roce skutečně více než potěšitelný.


Na úvod setkání pozdravil přítomné ředitel SST Ing. Oldřich Paclík a seznámil je ve stručnosti s aktuálním stavem oboru obráběcích a tvářecích strojů. Zdůraznil především skutečnost, že rok 2015 byl co do ekonomických ukazatelů historicky nejúspěšnějším rokem. Došlo k nárůstu objemů ve všech sledovaných kategoriích – v produkci o 12 %, ve vývozu o 6 %, v dovozu o 16 % a ve spotřebě dokonce o 23 %. Výhled na rok stávající, který novináře vždy zajímá, není už tak optimistický. Očekává se lehký pokles především vzhledem k nižšímu čerpání evropských fondů a tím i nižším investicím.
Po tomto stručném hodnocení se ujali slova hosté. Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Ing. Dagmar Kuchtová ve svém vystoupení pozitivně hodnotila tradičně vysokou kvalitu spolupráce s SST, která se projevuje už řadu let v realizaci mezinárodních veletržních akcí a pak především v celé řadě akcí, jež proběhly v loňském roce, který byl vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Generální ředitel vládní agentury CzechTrade Ing. Radomil Doležal, MBA., hovořil o nabídce služeb, které poskytuje strojírenským podnikům stále se rozšiřující síť zahraničních kanceláří agentury CzechTrade.
Velkou pozornost věnovali přítomní novináři vystoupení klíčového hosta letošního setkání, jímž byl statutární ředitel akciové společnosti TOS VARNSDRF Ing. Jan Rýdl ml.. Jedná se o zakládající členský podnik SST a zároveň o společnost, která představuje vlajkovou loď SST a její úspěchy na zahraničních trzích jsou více než zřejmé. Vzhledem k tomu, že partnerskou zemí MSV byla v letošním roce Čína, hovořil Ing. Rýdl o úspěšném fungování joint venture TOS VARNSDORF v Kunmingu, kde byla spolupráce smluvně prodloužena na další období, ale i o dalších aktivitách své společnosti v zahraničí. Ing. Rýdl mimo jiné ujistil novináře, že TOS VARNSDORF počítá nejen s další expanzí na východní trhy, ale že předpokládá, že v dohledné době dojde opět k výraznějšímu oživení na ruském trhu, kde má TOS VARNSDORF své aktivity v Jekatěrinburgu.
Pak už byl dán prostor pro otázky novinářů z takových periodik, jako je MM Průmyslové spektrum, Technický týdeník, Strojírenství – Strojárstvo nebo Ai Magazine. Setkání se účastnili novináři, kteří dlouhodobě spolupracují s SST a problematiku oboru velmi dobře znají. Před zahájením brněnského veletrhu navíc obdrželi nejnovější statistické údaje o stavu a vývojových tendencích v oboru obráběcích a tvářecích strojů, což jim umožnilo zacílit otázky přímo na problematiku, která je nejvíce zajímala.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.