Technický týdeník č. 15/2016

Evropské exporty výrobních strojů mají být v roce 2016 vyšší.

Navzdory globálnímu ekonomickému zpomalení růstu a zvýšení volatility, ukončil evropský průmysl výrobních strojů bilanci roku 2015 pozitivně. Produkce výrobních strojů se zvýšila o 5 % na 24,3 mld. euro. Ekonomická aktivita v Evropě se vyznačuje stabilitou, růst je v převážné většině zemí hnán vysokými výdaji spotřebitelů. Velmi vstřícná monetární politika a také obnovená podnikatelská důvěra připravily v Evropě půdu pro růst investic. Kombinace těchto faktorů s ochlazením bezprostředních výhledů nově se rozvíjejících trhů vede CECIMO k odhadu, že letos bude produkce výrobních strojů stabilizovaná a udrží si úroveň předchozího roku.

Rozvinuté trhy byly hlavním zdrojem růstu exportu v roce 2015. Export CECIMO dosáhl 18,9 mld. euro, což je ale pořád méně, než tomu bylo v rekordním roce 2012. Vezmeme-li v úvahu, že čínská vláda dosud demonstrovala svou schopnost transformovat ekonomiku prostřednictvím růstu založeného na spotřebě, evropský výhled exportu zůstává i letos slibný. Pro rok 2016 se předpokládá nárůst exportu výrobních strojů na 19,0 mld. euro.

Téměř dvě třetiny dovozu výrobních strojů do zemí CECIMO pochází z evropských zemí, což vycházelo z poměrně stabilních ekonomických podmínek v Evropě. V roce 2015 byly dovezeny stroje v hodnotě 9,8 mld. euro. Navzdory slabosti eura, jež způsobuje, že dovoz strojů ze zemí mimo eurozónu je nákladnější, očekáváme růst dovozu o 3 % v roce 2016.

Evropská spotřeba výrobních strojů se v roce 2015 zvýšila o 12 % na 14,9 mld. euro. Pro rok 2016 se čeká zpomalení růstu spotřeby na zhruba 1 % a dosažení objemu instalovaných strojů 15,4 mld. euro. Přísun domácích objednávek tuto předpověď podporuje. Hodnota objednávek od domácích klientů vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí 2015, oproti stejnému období předešlého roku, o 2 %. Pro příští tři roky předpovídáme růst evropské spotřeby výrobních strojů kolem 3,7 % ročně.

Pokračující proces digitalizace redefinuje pravidla globální konkurenceschopnosti v pokročilých výrobních sektorech. Využití digitálních technologií vede k významným přínosům v produktivitě, energetické efektivnosti a masové customizaci, spolu s vytvářením širokých možností pro reindustrializaci v Evropě. Za těchto okolností je od Evropy požadováno, aby urychleně vytvářela rámcové podmínky pro pokročilou výrobu a tím postupně otevírala zdroje nových příležitostí.

Aby se z Evropy stalo centrum excellence pro digitální výrobu, je zapotřebí vyvinout nástroje otevírající nové cesty spolupráce mezi progresivními výrobci a ICT hráči. Zejména výrobní střední a malé podniky napříč Evropou by měly být dobře zaintegrovány do digitálních výrobních mezinárodních zhodnocovacích řetězců. Ze strany regionálních, národních a evropských autorit musí být postupně spouštěny nejrůznější iniciativy týkající se digitalizace, aby tak pomohly výrobcům vytvářet inovativní řešení. Aby se EU celosvětově vypořádala s rostoucím tlakem konkurence, musí sdílet své zdroje a jednat koordinovaně.

Evropské producenty výrobních strojů znepokojuje, že výrobní závody v Evropě zvolna zastarávají. Podle údajů z národních asociací CECIMO dosáhlo stáří strojního parku v některých členských státech se silnou výrobní základnou překvapivé hodnoty 19,1 roků, zatímco životnost výrobních strojů, lišící se podle typů, je kolem 15 let. Navzdory odhodlání politiků podporovat výrobní sektor v Evropě, pokrok v investování do nových strojů a zařízení byl ze strany jejich uživatelů doposud poměrně nevýznamný. Další zpoždění v oživení investic do strojů a zařízení by však konkurenceschopnost evropského výrobního průmyslu výrazně oslabilo.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.