Technický týdeník č. 14/2016

Významné výročí VDW

Dne 16. června 2016 oslavoval ve Frankfurtu nad Mohanem své stopětadvacáté narozeniny Německý svaz výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmachinenfabriken) – jeden z nejvýznamnějších členských svazů CECIMO. Slavnostního programu se na pozvání vedení VDW zúčastnil ředitel SST Ing. Oldřich Paclík.

Jako vedoucí průmyslová asociace v sektoru kovovýroby nabízí VDW svým cca 120 členským společnostem balíček komplexních služeb. Spolu se Sektorovou asociací obráběcích strojů a výrobních systémů, která je členem VDMA (Německá strojírenská federace), reprezentuje VDW zájmy tohoto průmyslového odvětví vůči zákonodárcům, úřadům, velkým zahraničním i tuzemským zákazníkům a veřejnosti.

VDW má za sebou bohatou historii a stojí za to si ji připomenout.
7. prosince 1891 se na pozvání Ernsta Schiesse, strojního nástrojaře z Düsseldorfu, sešlo v Hannoveru 11 průmyslníků. Usilovali o založení organizace, jež by si mohla klást závažnější a dlouhodobější úkoly, než jen organizovat dosavadní příležitostná setkání. Chtěli vytvořit takovou asociaci, která by byla užitečná svým členům, propojovala jejich společné zájmy a reprezentovala je směrem k úřadům a politické garnituře. Tak se zrodila Unie německých výrobců obráběcích strojů (Vereinerung Deutscher Werkzeugmaschinen-Fabrikanten).

28. března 1898 byla tato organizace, čítající tehdy kolem 30 členů, přejmenována na Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW).

Během 1. světové války VDW rychle rostla. Na jaře 1917 již měla 245 členů a postupně získávala na důležitosti jako významný reprezentant průmyslu. Počínaje účastí na Lipském veletrhu v roce 1920 se VDW začíná angažovat v oblasti výstavnictví. První pokusy o napojení na univerzity a technologická kolegia rovněž spadají do začátku 20. století.

Po krizových letech Výmarské republiky a Třetí říše přinesla rekonstrukce Německa po roce 1945 nové výzvy pro oblast strojírenské výroby, a tedy i pro rozvoj aktivit VDW. Jako zakládající člen Evropského výboru pro spolupráci ve sféře průmyslu obráběcích strojů (CECIMO) se VDW podílel na organizaci prestižních veletrhů a výstav, které se brzy těšily hojné mezinárodní účasti, budoval vazby na zahraniční trhy a zabezpečoval pro domácí průmysl obráběcích strojů možnost uplatnění německé strojírenské produkce na světových trzích. Od roku 1977 je VDW asociací CECIMO pověřen organizací veletrhu EMO Hannover, který je pro tento obor nejvýznamnějším veletrhem v globálním měřítku, a počínaje rokem 1980 organizuje VDW též mezinárodní veletrh METAV v Düsseldorfu. Dále od roku 2008 je ze strany VDW podporován také veletrh AMB ve Stuttgartu.

Ve srovnání s rokem 1891, kdy bylo VDW založeno a kdy dominantním předmětem jejího zájmu bylo ovlivňování podmínek pro dodávky strojů a strojních zařízení a prosazování protekcionistických tarifů, funguje nyní svaz ve světě rychlých změn, globálního trhu, sítí a digitální komunikace. V tomto smyslu je vývoj VDW zaměřen na poskytování nepostradatelných služeb pro své členy a ekonomické partnery v oblastech, na které je kladen mimořádný důraz a jejichž rozvoj výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost německé strojírenské produkce.

Německý průmysl obráběcích strojů, který zaměstnává kolem 64 000 pracovníků, patří spíše mezi menší průmyslová odvětví. Přesto hraje, vzhledem ke svým specifickým charakteristikám, v celosvětovém měřítku svou nezastupitelnou roli a lze si bez něho jen těžko představit každodenní život v takové zemi, jakou je dnešní Německo.

Rovněž v mezinárodním srovnání, jak pokud jde o výrobu tak i o export, patří německý průmysl obráběcích strojů po dlouhá desetiletí mezi špičku. Mezinárodní úspěch německé výroby je založen především na inovační kapacitě výrobců a jejich technologické efektivnosti. V souvislosti s otázkou udržení konkurenceschopnosti je tudíž kladen mimořádný důraz na podporu vědy a výzkumu. V těsné kooperaci s Vědeckou společností pro strojní inženýrství - WGP iniciuje VDW projekty aplikovaného výzkumu zaměřené na konkrétní potřeby praxe. Každoročně je 6 % obratu tohoto průmyslu investováno do výzkumu a vývoje, což je v rámci průmyslu obráběcích strojů kdekoli na světě hodně nadprůměrné číslo.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.