Technický týdeník č. 14/2016

Setkání obchodních ředitelů členských společností Svazu strojírenské technologie

Letošní jarní - nebo spíše vlastně už letní - porada obchodních ředitelů členských firem SST proběhla společně se zasedáním Řídicího výboru Technologické platformy strojírenská výrobní technika ve dnech 30. června až 1. července 2016 v Holoubkově. Hostitelem byla tentokrát společnost WEILER Holoubkov s.r.o.

Účastníky setkání srdečně přivítal ředitel společnosti WEILER Ing. Ladislav Brynda, místopředseda představenstva Svazu strojírenské technologie, a pozval přítomné obchodní ředitele k exkurzi do provozu firmy.

Samotná porada, kterou zahájil pracovník expertního útvaru SST Ing. Bedřich Musil, pak proběhla v prostorách pensionu Resort Brdy v Mýtě. V úvodním projevu seznámil ředitel SST Ing. Oldřich Paclík obchodní ředitele SST s výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2015 a s aktuálními trendy tohoto průmyslového oboru.

Následně byl dán prostor pracovníkům akciové společnosti Česká spořitelna, která je již několik let partnerem SST. Ing. Plojhar se ve své prezentaci věnoval problematice financování exportu s ohledem na kurzové rozdíly a novým produktům České spořitelny zaměřeným na korporátní klientelu.

Po tomto vystoupení se ujal slova Ing. Řehoř ze společnosti ABRA Software. Jedná se o dynamickou technologickou firmu, která vyvíjí a dodává moderní informační systémy. Podnikatelům a manažerům nabízí získání dokonalého přehledu o jejich firmě, uvolňujeme jim ruce od administrativy a umožňujeme jim dělat kvalifikovaná strategická rozhodnutí. Společně s klienty vyhledávají odborníci ze společnosti ABRA ve firemní struktuře místa ke zlepšení a k využití IT jako strategické výhody.

Firma disponuje pětadvacetiletou zkušeností s tisíci úspěšných instalací robustního ERP systému u velkých a středních firem. Poskytuje online cloudové účetnictví, řešení e-commerce, jakož i webové a mobilní zakázkové aplikace. Produkty této společnosti dnes používá přes dvacet tisíc zákazníků po celém světě.

ABRA dlouhodobě určuje trendy ve svém oboru, je aktivním podporovatelem podnikatelského prostředí, rozvoje firem a vzdělávání studentů. Ing. Řehoř firmu ABRA na poradě obchodních ředitelů SST nejen představil, ale nabídl také konkrétní služby své společnosti členským firmám SST.

Dalším bodem programu bylo vystoupení Ing. Petra Koláře, vedoucího Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při Českém vysokém učení technickém v Praze, který představil aktuální trendy v oboru strojírenské výrobní techniky a projekty, na nichž výzkumní pracovníci Centra v současné době pracují.

S průběhem a výsledky mezinárodního veletrhu CCMT v Šanghaji seznámil účastníky porady specialista na asijské trhy Ing. Bedřich Musil, který následně poskytl přehled o dalších významných strojírenských veletrzích ve světě s důrazem na možnosti účasti členských firem SST a informací o finanční podpoře, kterou vystavovatelům na vybraných veletrzích poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v rámci realizace své proexportní politiky.

Informaci o jednom z nejvýznamnějších strojírenských veletrhů METALLOOBRABOTKA, který proběhl v květnu tohoto roku v Moskvě, a o přípravách naší účasti na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně referoval pracovník expertního úseku SST ng. Pavel Čáp.

Aktivity sdružení Technologická platforma strojírenská výrobní technika byly tématem vystoupení náměstka ředitele SST Ing. Leoše Mačáka.

Odbornou část programu uzavřela nabídka producentského centra LUSE VIDEOMEDIA na natáčení krátkých firemních propagačních filmů, doprovázená ukázkou již hotového produktu věnovaného profilu společnosti TOSHULIN, a.s.

Diskuse k tématům předchozího programu pokračovala ještě při společné večeři. Následující páteční dopoledne bylo věnováno návštěvě zajímavé technické památky - vodního hamru v obci Dobřív. Nejde v žádném případě jen o stavbu muzeálního typu – hamr pravidelně ožívá kurzy kovářského řemesla, ukázkami výroby ručního nářadí a kování koní, ale i rytířskými hrami doprovázejícími stylizovaným jarmarkem s prodejem uměleckých kovových suvenýrů.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.